EMLŐRÁK MŰTÉT UTÁN JAVASOLT ONKOLÓGIAI KEZELÉS

Az alábbi szövettani eredményem alapján milyen kezelés elkezdését javasolná? Kórszövettani vizsgálat során az emlő állományában rosszindulatú daganat szöveti képe azonosítható, amely invaziv ductalis carcinoma részben szokványos, részben szolid-papillaris mintázatú komponensét tartalmazó daganatnak felel meg. A daganat összátmérője 14 mm. A daganatsejtek közepesen polymorphak (Nuclear grade II.), ductusformálás alig látható, 10 nagy nagyítású látótérben a mitozisok száma 10 (2+3+2, Notthingam histologiai grade II). A sejtfészkeken belül helyenként focalis comedonecrosis látható. Kis gócban a daganat mellett néhány ductusban pagetoid cancerizáció is megfigyelhető, valamennyi daganatsejt immunhisztokémiai vizsgálattal erfs E-Cadherin membrán jelölődést mutat. A daganat területén P63 és Calponin ellenes antitesttel vizsgálva myoepithel sejtek nem láthatók. További IH vizsgálatokat végezve a daganatsejtekben oestrogen receptor ellenes antitesttel 80 %-ban erfs pozitivitás (Q score 8), progesteron receptor ellenes antitesttel 30 %-ban erfs pozitivitás (Q score 6), Ki67 proliferatios marker 15 %-ban mutat pozitivitást, P53 ellenes antitesttel a daganatsejtekben jelölődós nem látható. HER2-Neu ellenes antitesttel (4B5 klón) körkörös jelölődés (2+) mutatkozik. Érbetörés, perineuralis terjedés nem látható, a hátsó pectoralis felszínttől való távolság mikroszkóposán mérve 8 mm. II. Axillaris zsírszövet egészét beágyazva összesen 3 db daganatmentes nyirokcsomót látunk. PE Az elváltozás a kimetszés szélét nem éri el. A daganatban nekrózis nem látható. A daganatot övező gyulladásos beszűrődés nem látható. A daganat érbetörést nem mutat. Grade: II T: le N: 0 M: x Emlő tu.méret: 1,4 cm, ny.cs.áttét: 0 db, NPI: 3,28 Diagnózis: T-SNOMED: Mamma és axillaris zsírszövet 400 1.) BNO: NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE C50. 8 M-SNOMED: Carcinoma ductale invasivum mammae 8500.3 2.)BNO: LYMPHADENOPATHIA R59. 0 M-SNOMED: Reaktív nyirokcsomó 7220.0 Diagnózis/vélemény: Grade II. differenciáltságú IDC, solid-papillaris carcinoma komponenssel. A daganatsejtek oestrogen és progesteron receptorral pozitívak, HER2-Neu 4B5 klonnal 2+ pozitívak, pro- liferatios aktivitás közepes. A daganat épben került eltávolításra. Az eltávolított axillaris nyirokcsomók daganatmentesek. Tekintettel a HER2-Neu vizsgálat eredményére, FISH vizsgálatot végzünk, melynek eredményéről utólagosan értesítést küldünk. FIH Makroszkópos- és mikroszkópos leírás: a Her2 FISH vizsgálatot ZytoVision ZytoLight SPEC Her2/CEN 17 Dual Color Probe FISH Kit-tel végeztük. A minta 133 tumorsejtjében számolva sejtenként átlagosan 5,03, 17-es kromoszómánként 2,05 Her2 génkópia található, amely szerint a Her2 gén nem egyértelműen amplifikált (centromer próbás rendszerben a 17-es kromoszómánként átlagosan 2,2 feletti Her2 génkópia szám minősül Her2 amplifikációnak). A 17-es kromoszómából sejtenként átlagosan 2,46 van jelen. Mindezek alapján a Her2 gén amplifikációja egyértelműen nem igazolható. Tekintettel a beteg korára, a grade 2-es tumorra és a 15 %-os Ki67 pozitivitási arányra, további IH reakciót és szükség esetén ismételten FISH vizsgálatot végzünk a daganat egy másik mintáján.

Mivel az emlőrákok kezelése komplex, sok szempontú döntést igényel, ezért a műtét utáni kezelésre legtöbbször onkológiai bizottság (onkoteam, emlő szakbizottság) tesz javaslatot, mely bizottságban onkológus mellett sebész és sugárterápiás szakember, valamint további szakemberek is részt vesznek a végső javaslat kialakításában. Egy internetes fórum nem egyenértékű az emlőbizottsággal. Amint az alábbi sorokból is kiderül, számos szempontot mérlegelni kell a szövettani eredményen túl is, tehát mi nem foglalhatunk állást egy konkrét beteg esetén kezelési módról.

Részletesen leírt leleteiben közepesen rosszindulatú emlőrák képe látszik, amely szerencsére nem adott még áttétet a környéki nyirokcsomókba. A Notthingam Prognosztikai Index (NPI) is közepes prognózisú (kilátású) daganatra utal, bár a 3,28 érték közel van az alsó határhoz (vagyis ahhoz a részhez, ahol jó prognózisúnak minősülhetne a betegség).

A HER2 receptor meghatározás a lelet szerint bizonytalan, ennek esetleges ismétlését javasolják, ez különösen hosszú távon lehet fontos a terápiaválasztás miatt.

Tekintettel arra, hogy ösztrogén receptor pozitív daganatról van szó, a műtét utáni kezelésnek része lesz az akár sok évig tartó hormonkezelés is. Ennek fajtáját befolyásolhatja, hogy Ön premenopauzás-e (vagyis még menstruál-e), vagy posztmenopauzás. Ez az egyéb javasolható kezeléseket is befolyásolhatja.

Az is befolyásolja miként lehet dönteni a műtét utáni kezeléseket illetően, hogy teljes emlőeltávolítás történt-e vagy részleges emlőeltávolítás. Az is befolyásolja a kezeléseket, hogy a képalkotó vizsgálatokon, amit a szövettani lelet értelemszerűen nem tartalmaz, felmerült-e távoli áttét gyanúja.

Az emlődaganatokról, azok műtét utáni kezeléséről a www.daganatoserek.hu oldal mellett a www.rakgyogyitas.hu oldalon is találhat további információkat, valamint hasonló problémával küzdő betegek kérdéseit, illetve azokra adott orvosi válaszokat.

Top