20 éves a hazai tisztiorvosi szolgálat

A Magyar Tudományos Akadémia épületében, jubileumi konferenciával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.

Az ÁNTSZ megalapításának 20 éves évfordulóját ünnepeljük, ám a magyar tisztiorvoslás története jóval korábbra nyúlik vissza. 1752-ben kelt az a császári dekrétum, amely a megyék és a nagyobb városok által fizetett orvosokról, kötelezettségeikről szólt. Köztük a szegény betegek ingyenes gyógyításával, járványügyi feladatok ellátásával, a közegészségügyi állapotok megfigyelésével, illetve javításával. A munka összefogásával az újonnan kinevezett „megyei physicusokat” bízták meg. Az 1752-ben kelt dekrétum tekinthető a magyar tisztiorvosi szolgálat alapító okiratának.

A rendszerváltozást követően a Magyar Köztársaság első kormánya a korszerű közegészségügyi ellátó, valamint szakfelügyeleti és szakirányítási intézményrendszer létrehozását is célul tűzte ki. 1991-ben megszületett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló XI. számú törvény. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat élén húsz évvel ezelőtt, 1991. június 1-én kezdte meg munkáját első országos tisztifőorvosként prof. dr. Kertai Pál, aki az ünnepi konferencia egyik előadójaként idézte meg a kezdeteket.

Dr. Jávor András 1990-től 1994-ig az akkori Népjóléti Minisztérium közigazgatási államtitkáraként oroszlánrészt vállalt a szolgálat meg-, illetve újjászervezésében. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közigazgatási államtitkára előadásában az ÁNTSZ történetét fogta át.

Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos visszatekintésében felelevenítette: hogyan vette át az addig KÖJÁL-ként működő intézményrendszer az új feladatokat, azok milyen irányba mozdították a településeken dolgozó közegészségügyi, járványügyi szakemberek munkáját.

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a magyar népegészségügy szolgálatában végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjat adományozott dr. Kertai Pál professzornak, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az ÁNTSZ életre hívásában. A közegészségügy, járványügy iránti elkötelezettsége volt a záloga annak, hogy egy lepusztult Köjál talpra állhatott, kiépülhetett a hazai közegészségügyi-járványügyi biztonság intézményi rendszere.

Kapcsolódó cikkek:
A tisztiorvosok árgus szemmel figyelik a dohányzókat
Gyógynövények, étrend-kiegészítők feketelistája az ÁNTSZ-nél

Top