Agyvisszaszívás a magyar tudományos élet fejlődéséért

Óriási verseny folyik a tehetséges kutatókért Európában és a világban, ők jelentik ugyanis egy-egy ország számára a jövőt, nem csupán a tudományban és a fejlesztésben, hanem a közéletben is. Magyarországnak részt kell vennie ebben a versenyben, el kell indulnia, és tavaly el is indult – ezekkel a gondolatokkal utalt vissza a Lendület Program kezdeményezésének szándékára Pálinkás József, az MTA elnöke az első évi nyertesek eredményközlő konferenciáján.

Amint arra az mta.hu emlékeztet, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2009-ben azzal a céllal indította el a Lendület Programot, hogy a világ élvonalába tartozó tehetséges fiatal kutatók hazai előrelépési lehetőségeit támogassa és elvándorlásukat megállítsa. A nagy visszhangot kiváltó kezdeményezést kiemelt közfigyelem övezi: a tartalmas, sokat ígérő pályázatoktól a kutatói közösség és a társadalom méltán várja a kitűzött célok megvalósítását. A program első évében elért tudományos eredményeikről, a hazai intézethálózatba való beilleszkedésről, a kutatócsoportok megalakításáról nyilvános konferencián számoltak be a Lendület Program első évi nyertesei az MTA-n.

– Még mindig világszínvonalú kutatóink vannak, és sajnálatos, hogy közülük sokan kényszerülnek külföldön dolgozni – fejtette ki Pálinkás József a Parlamentben is az MTA munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről tartott beszámolójában. A Lendület Program nem csak a tehetséges fiatal kutatók előrelépési lehetőségeinek bővítését és elvándorlásuk megállítását teszi lehetővé, hanem hozzájárul az akadémiai kutatóintézetek kutatási témáinak megújításához és versenyképességük növeléséhez is.

A Program keretet ad a kiszámítható kutatói életpályához, a nyertesek önálló kutatócsoport-alakításával erősödik az akadémiai intézethálózatban folytatott iskolateremtő tevékenység. Az a tény, hogy a fiatal tudósok itthon tartásáért indított programhoz hasonló kezdeményezésre tettek javaslatot Obama elnök tudományos tanácsadói, csak megerősített abban, hogy a Lendület program példaértékű – fejtette ki az MTA elnöke. Pálinkás József a 2009-es pályázati nyertesek munkáját megköszönve bejelentette, hogy mind az öten túl is teljesítették a pályázati kiírásban megfogalmazott szigorú feltételeket. Az elnök kiemelte, hogy a Lendület pályázat nyertesei által létrehozott kutatócsoportok máris számos színvonalas folyóiratban publikálták tudományos eredményeiket, és az elmúlt esztendőben külső pályázatokon összességében több támogatást nyertek el, mint amennyit az Akadémiától kaptak. Pálinkás József azt kérte a Program tavalyi nyerteseitől, hogy az eddigi „lendülettel” vigyék tovább kutatásaikat.

A Lendület Program nyertesei a támogatásból ígéretes kutatási programokra hoztak létre új kutatócsoportokat az Akadémia kutatóintézeteiben. Ez önálló munkalehetőséget, saját kutatócsoportot, jól felszerelt laboratóriumot és méltányos fizetést jelent a hazaköltöző, vagy itthon maradó tehetségeknek. A Lendület Programot idén is mintegy 300 millió forinttal támogatja az Akadémia. Ezt az összeget a kutatások forrás- és műszerigényét figyelembe véve osztották el a nyertes pályázók között. A kedvező elbírálásban részesült jelentkezők számára az MTA öt évre biztosítja a támogatást. Ezt követően az Akadémia elnöke a kutatócsoportot és annak vezetőjét értékelő szakértői bírálat alapján dönt a támogatás további folyósításáról, illetve a kutatócsoport-vezető határozatlan idejű alkalmazásáról.

A résztvevőknek törekedniük kell arra, hogy a Lendület Program keretében elnyert támogatást további kutatás-finanszírozási forrásokkal egészítsék ki. Ezt a követelményt minden kutató teljesítette.

A 2009-es év nyertesei között található fizikus-csillagász, biológus, kutatóorvos, agykutató és matematikus. A Lendületes kutatók eddigi munkájáról szóló beszámolók alapján a bírálatokra felkért tudósok mind az öt kutatócsoport teljesítményét elismerésre méltónak találták és javasolták a megkezdett programok további akadémiai finanszírozását.

Kapcsolódó cikkek:
Új rákkutató tagok a Magyar Tudományos Akadémián
Klinikai kutatások emlõrákos asszonyok bevonásával

Top