Egészségügyi bírság április 1-től

Április elsejétől lakossági vagy dolgozói bejelentésre akár ötmillió forintos bírságot is kiszabhat az ÁNTSZ az egészségügyi szolgáltatókra.

Amint a Weborvos összefoglalójában olvasható, az ÁNTSZ akkor szabhat ki egészségügyi bírságot, ha – az 1991. évi XI. törvényben foglaltak alapján – megállapítja, hogy a közegészségügyi-járványügyi jogszabályokat súlyosan vagy ismételten megsértették, valamint abban az esetben, ha megállapítja az egészségügyi szolgáltató súlyos szakmai szabályszegését.

Egészségügyi bírságot szab ki akkor is, ha az egészségügyi szolgáltató a működési engedélyezés körébe tartozó szabályszegést követ el, vagy szakmailag indokolatlanul eltér a beteg-beutalási rendtől, illetve a szakmai programtól eltérő szolgáltatás nyújt.

Eddig csak határozati kötelezésre volt jogosítványa az egészségügyi hatóságnak, amelynek a bírságolás során a fokozatosság elvét kell érvényesítenie. Például nem szankcionálhat akkor, ha már másfajta, de pénzügyi bírságot kilátásba helyezett, illetve a pénzbüntetés kiszabása előtt írásban is figyelmeztetheti a vétkest, vagy határozattal tilthatja el a jogsértéstől, s kötelezheti a jogszerű állapot helyreállítására.

A bírság kiszabásakor az eset összes körülményét figyelembe kell vennie az ÁNTSZ-nek, azaz számításba kell vennie a kötelezettségszegés súlyosságát, az okozott sérelem nagyságát, az érintettek körét, vizsgálnia kell, hogy ismétlődő jellegű-e a jogsértő magatartás. Ha nem visszaesőkről van szó, akkor mérsékelheti, sőt, el is engedheti a már kiszabott bírságot a méltányosság figyelembevételével, ugyanakkor többszörös jogsértés esetén halmozottan, valamint ismételten is kiszabható a bírság, és egyenesen kötelező, ha különösen súlyos esettel találkozik a hatóság.

Kapcsolódó cikkek:
Rákgyógyszerek: nem méltányos sokat várni
Betiltott étrend-kiegészítõk a polcokon

Top