Méltányosságból finanszírozott kezelések

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek árához méltányosságból támogatást nyújthat. Ez a rendelkezés érinti többek között a daganatok emlőrákban történő érgátlását célzó kezelést is, amelynek biztosításáról egyedi eljárást követően dönt az OEP. Az elbírálás alapesetben 30 nap, ám sokszor csúszik a döntés, aminek gyakran a kérelmek hiányossága az oka.


A rákbetegek többsége előzetes kérelem nélkül, automatikusan megkapja a számára szükséges onkoterápiás kezeléseket. A betegek egy kisebb hányada viszont csak a méltányossági rendszer keretei között juthat hozzá a – finanszírozásba még be nem fogadott – korszerű terápiákhoz. Ezekre a kezelésekre az OEP 2007. első félévében 1,4 milliárd forintot fizetett ki.

Az OEP a Daganatoserek.hu érdeklődésére arról tájékoztatott: 2007 első félévében több mint 520 méltányossági kérelem érkezett onkoterápiás készítményekre. A beérkezett kérelmek 5-10 százalékát utasították el arra hivatkozva, hogy a kérés szakmailag nem volt indokolt, pontosabban fogalmazva: „a kérés nem a gyógyszer alkalmazási előiratában szereplő indikációra történt.” A döntések többsége tehát pozitív, ám az elbírálást sokszor hátráltatja, hogy a kérelmek mintegy 40 százaléka hiányosan érkezik az egészségbiztosítóhoz.

Kit érinthet a méltányossági eljárás?

Méltányosságból egyebek mellett akkor adható finanszírozás, ha a beteg az általánosan támogatott gyógyszerek közül megfelelő eredményességgel egyikkel sem kezelhető, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be.

A méltányossági kérelmet benyújthatja a beteg biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, a törvényes képviselő, vagy közeli hozzátartozó is. A kérelmet írásban kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz. A kérelmet célszerű gondosan összeállítani, ellenkező esetben az OEP hiánypótlásra fok felszólítani, ami az eljárás elhúzódásához vezethet.

Amire feltétlenül szükség van

A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, de nem támogatott gyógyszerekre vonatkozó méltányossági kérelemnek tartalmazni kell:

– a  beteg személyi adatait (név, anyja neve, lakcíme) és TAJ számát,

– a kért gyógyszer megnevezését,

– a beteg nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által a kérelem benyújtását megelőző három hónapban megszerzett nettó jövedelemről,

– 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető,

– a kezelő szakorvos javaslatát, amelynek tartalmaznia kell a gyógyszer nevén, kiszerelésésén és pontos dózisán kívül a gyógyszerváltás indokolását, ismertetni kell az eddigi terápiák hatását, be kell mutatni az új kezelések várhatóan jobb hatékonyságát, jelezve azt is, hogy mennyi időtartamra kérik a támogatást (legfeljebb egy évre kapható),

– vény a kért gyógyszerről, „Eü rendelet” jogcímmel és a BNO feltüntetésével,

– nem az adott indikációra forgalomba hozott gyógyszer esetén a kezelőorvos által megkért előzetes OGYI engedélyt.

Döntés a kérelemről

Az OEP megvizsgálja a betegdokumentáció szabályszerűségét és a kérelem megalapozottságára utaló adatokat is. Az ellenőrzést az orvosnál a helyszínen, vagy az ellenőrzendő iratok másolatának bekérésével is elvégezheti az egészségbiztosító. Megvizsgálják a betegség súlyosságát, az alkalmazott és kérelmezett kezeléseket, a kérelem benyújtása előtti és a kérelem teljesítése esetén várható eredményességet, és azt is, hogy az adott gyógyszernek van-e az adott diagnózishoz jóváhagyott alkalmazási területe. A méltányossági eljárások eleme a kérelmező beteg jövedelmi helyzetének vizsgálata is.

Az OEP alapesetben 30 napon belül dönt, életmentő, életet veszélyeztető sürgős esetben a kérelmet soron kívül elbírálja. A határozatról írásban tájékoztatja a beteget és kezelőorvosát. A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nem lehet fellebbezni.

A kérelem hiánytalan benyújtásához szükséges hivatalos tájékoztató az OEP honlapján megtalálható.

Kapcsolódó cikkek:
Panaszvonal, ha késik a gyógyszer
Kinek jusson korszerű gyógyszer?

Top